Renparningsområden

Vid årsmöte med Västerlöfsta Biodlarförening i november 2019 beslutades, på förslag från styrelsen, att upprätta två renparningsområden inom föreningens verksamhetsområde. I det ena rekommenderas biodlarna att hålla ligustica-bin och i det andra carnica-bin. Avgränsningen av områdena framgår av kartan.
Det är en klar fördel för biodlarna inom ett område om de kan enas om att hålla bin av samma ras. Genom urval och friparningar kan man då på ett rätt enkelt sätt få en till
trakten väl anpassad population med de positiva egenskaper (svärmtröga, produktiva och fredliga) man önskar, utan att behöva köpa in drottningar utifrån. I ett område med blandade bin riskerar man att vid friparningar få aggressiva och svärmlystna bin. För att hålla bin med de egenskaper man önskar måste man då köpa in drottningar (som då kanske inte är lokalt anpassade) eller skicka drottningar för parning på en parningsstation. Sedan länge har ligustica-bin (gula, italienska) varit det helt dominerande biet i Enåker/Huddungetrakten medan nordöstra delen av vårt område domineras av carnica-bin (krainer). För att fungera som tänkt måste områdena vara rätt stora. Nära områdesgränserna får man ändå räkna med att man kan få parningar med drönare av annan ras. Sedan 2019 har en parningsplats (där man har utvalda drönarsamhällen uppställda) för ligustica-bin funnits i Enåker (Käringberget nära Ekedal). Vi räknar med att den kommer att finnas tillgänglig även under 2020.

Om ni har några frågor så går det bra att kontakta Sekreterare Anna Fredriksson.

Renparningsområden.pdf