Föreningens godaste honung

Föreningens godaste honung
Nu har honungsbedömningskommittén utsett de två som går vidare till distriktets honungsbedömning.
Kommittén som består av Yvonne Ungvari (ordf),Bodil Persson, Michael Hedman, Zenita Bratt och Catharina Lindahl träffades den 8 november 2020

Kommittén utsåg honungen från Gösta Persson och Nils Åkerman som den godaste honungen i föreningen. Deras honung kommer att vara med i uttagningen till distriktets godaste honung som även vår förening har ansvar för i år.

Föreningen har varit i kontakt med rektor på Huddunge skola, de har fått i uppdrag att ta fram den godaste honungen i distriktet för 2020. Resultatet kommer att presenteras på distriktets årsmöte i 16 februari 2021

2021-01-03

”Distriktets godaste honung” 2020 i Uppsala läns biodlardistrikt!
Även i år kommer distriktets godaste honung att utses.
I år är det Västerlöfsta biodlarförening (Heby med omnejd) som ansvarar för bedömningen.
Varje förenings honungsbedömningskommitté får utse två medlemmars honung som går vidare till bedömning av distriktets godaste honung.
I år ska burkarna vara Västerlöfsta biodlarförening tillhanda senast den 31 Oktober 2020.

Vi kommer att gå ut till distriktets föreningar med inbjudan om att delta i bedömningen någon gång i mitten av oktober, men notera den 31 oktober redan nu!
Av inbjudan kommer det att framgå var honungsburkarna kan lämnas. Vi försöker hitta en lämplig plats i Uppsala.
Det går också bra att kontakta mig, Susanna, så gör vi upp om tid och plats för överlämnande.
Mobilnr : 070-633 02 63.

Själva bedömningen kommer att ske i december.

Vinnaren kommer att presenteras vid  distriktets årsmöte i januari 2021.

2020-07-15

Västerlöfsta biodlarförening

Susanna Skogsberg
ordförande