Om Västerlöfsta Biodlarförening

Västerlöfsta Biodlarförening är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) via Uppsala läns Biodlardistrikt.

Föreningens verksamhetsområde omfattar Heby kommun i västra Uppland.

Västerlöfsta Biodlarförening är en politiskt, religösta och etniskt obunden ideel organisation som bygger på frivilligt medlemsskap. Föreningen vill sprida kunskap om biodlingens samhällsnytta, bedriva utbildning av nya och redan etablerade biodlare samt ge möjlighet till social kontakt och erfarenhetsutbyte biodlarna emellan.