Föreningens godaste honung

Nu har honungsbedömningskommittén utsett de två som går vidare till distriktets honungsbedömning.
Kommittén som består av Yvonne Ungvari (ordf),Bodil Persson, Michael Hedman, Zenita Bratt och Catharina Lindahl träffades den 8 november 2020

Kommittén utsåg honungen från Gösta Persson och Nils Åkerman som den godaste honungen i föreningen. Deras honung kommer att vara med i uttagningen till distriktets godaste honung som även vår förening har ansvar för i år.

Föreningen har varit i kontakt med rektor på Huddunge skola, de har fått i uppdrag att ta fram den godaste honungen i distriktet för 2020. Resultatet kommer att presenteras på distriktets årsmöte i 16 februari 2021